Update afhandeling storingen Somtoday

Wanneer donderdag 24 september 2020

In de berichtgeving van Somtoday heeft u kunnen lezen over de afhandeling van de storingen die zijn veroorzaakt door de database migratie. De afhandeling kent twee componenten: ten eerste een compensatie voor de geleden schade en ten tweede een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de storingen en een advies voor de toekomst, dat zal worden uitgevoerd door een externe partij.

Compensatie
Onze jurist is met Somtoday in gesprek over de hoogte van de financiële compensatie. De berekening van deze compensatie is gebaseerd op het Service Level Agreement (SLA) en moet recht doen aan de geleden schade.
U krijgt de keuze om de compensatie te laten uitbetalen of deze om te kunnen zetten in een vergoeding in natura die applicatiebeheerders en/of docenten ten goede komt. U kunt hierbij denken aan trainingen en webinars.

Onafhankelijk onderzoek
De vereniging start een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de verstoringen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ernst & Young IT (EY). Daarnaast zal EY advies uitbrengen over hoe dergelijke verstoringen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Wij zullen u binnenkort informeren over de compensatieregeling en de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek.