Kenniskringen

Kleinschalige bijeenkomsten voor Somtoday applicatie- en functioneel beheerders

samenSOM organiseert op regelmatige basis Kenniskringen, dat zijn kleinschalige bijeenkomsten voor applicatiebeheerders, medewerkers van de administratie en anderen die intensief met Somtoday werken en verantwoordelijk zijn voor zaken als inrichting en functioneel beheer. Deze kennis(en)kringen worden gehouden in zes regio’s om voor de deelnemers de reistijd te beperken. Tevens is er een speciale kennis(en)kring voor VSO, welke centraal in het land wordt georganiseerd. De bijeenkomsten worden gehouden bij een gastgevende school van 12:30 t/m 16:00.

In verband met Corona worden Kenniskringen momenteel via een online sessie gehouden. Deze sessies zijn van 13.00 t/m 15.30 uur.

In een kenniskring van maximaal 25 personen wordt kennis over het gebruik van Somtoday -en de ‘best practices’ van de administratieve processen daar omheen- gedeeld in een direct contact met collega’s.

Van te voren zijn specifieke onderwerpen afgesproken die worden bediscussieerd.

Deelname aan de kenniskringen is voor leden gratis en er mogen meerdere mensen van één school aanwezig zijn. Ook voor niet-leden is het mogelijk om een kenniskring te bezoeken; kosten voor deelname zijn dan € 200,- per persoon. Onder niet-leden worden scholen verstaan die niet eerder recent lid zijn geweest van de vereniging samenSOM. Hieronder ziet u het rooster van de kenniskringen die in het najaar van 2021 worden georganiseerd. Alle leden in de betreffende regio krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Het was de bedoeling om de Kenniskringen in het voorjaar van 2022 fysiek op scholen te organiseren, maar met de huidige Corona situatie kan niemand voorspellen hoe we er in maart en april voor staan. Daarom worden deze Kenniskringen wederom op digitale wijze georganiseerd. Inmiddels hebben we hier ruime ervaring mee opgedaan en gebleken is dat een Kenniskring beter werkt wanneer de groep deelnemers niet te groot is. In het voorjaar zijn er bij de regionale Kenniskringen onderwerpen die iedere Kenniskring op de agenda staan. Het is hierdoor niet nodig dat u zich voor meerdere Kenniskringen aanmeldt en ook doen we het verzoek om, voor zover mogelijk, aan de eigen regio vast te houden. Naast de regionale Kenniskringen is er ook weer een speciale bijeenkomst gepland voor VSO scholen die Somtoday gebruiken.

In het najaar van 2022, hopen we dat de situatie in Nederland weer zo is dat we de Kenniskringen weer op schoollocaties mogen organiseren.

Bent u benieuwd in welke regio u bent ingedeeld? Klik hier voor een overzicht.

Hieronder treft u de planning aan voor de kenniskringen in het voorjaar van 2022.

Rooster kenniskringen voorjaar 2022