Trainingen

Gratis scholing voor samenSOM leden

Training nieuwe BRON uitwisseling

Na de geslaagde regionale trainingen over de vernieuwing van de VMBO profielen en de trainingen migratie Business Objects 4, die door de vereniging zijn georganiseerd en betaald, is besloten om de training nieuwe BRON uitwisseling op vergelijkbare wijze te organiseren.

Zoals u weet wordt de gegevensuitwisseling tussen de VO-instellingen en DUO vernieuwd. Vanaf januari 2019 zal de gegevensuitwisseling via webservices plaatsvinden en niet meer via bestandsuitwisseling. De scholen gaan in januari batchgewijs over naar de nieuwe BRON uitwisseling.  Deze nieuwe BRON uitwisseling levert veranderingen op in Somtoday die u tijdens de training nieuwe BRON uitwisseling zult leren kennen.

 

De vereniging organiseert op verschillende locaties in het land trainingen, welke door Somtoday inhoudelijk worden verzorgd. De trainingen zijn bedoeld voor applicatiebeheerders en medewerkers van de leerlingadministratie. De training nieuwe BRON uitwisseling duurt een halve dag.

Per BRIN-nummer mag maximaal één applicatiebeheerder en één medewerker leerlingadministratie deelnemen aan de training. De kosten voor de training worden door de vereniging betaald.

Aan een training kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Rooster trainingen 2018