Trainingen

Gratis scholing voor samenSOM leden

De vereniging organiseert geregeld op verschillende locaties in het land trainingen, die door Somtoday inhoudelijk worden verzorgd. De trainingen zijn vaak bedoeld voor applicatiebeheerders, maar zijn afhankelijk van het onderwerp ook voor andere medewerkers van uw school.

Deze trainingen zijn gratis voor samenSOM leden. De kosten voor de training worden door de vereniging betaald.

In de afgelopen periode heeft samenSOM de volgende trainingen georganiseerd:

  • Training Examenverwerking 2024/2022/2021/2020 (webinars)
  • Training Facet (webinars)
  • Training nieuwe versie Business Objects (BO) (webinars)
  • Training Roosteren met Zermelo 2020-2021 (webinars)
  • Training nieuwe BRON uitwisseling
  • Training migratie Business Objects 4
  • Training vernieuwing VMBO profielen

Het maximum aantal deelnemers per training is afhankelijk van het onderwerp, maar is meestal niet meer dan 15-20 personen. In elke regio wordt dezelfde training aangeboden. In het geval van webinars wordt bekeken hoeveel deelnemers per sessie deel kunnen nemen (meestal 20-25 personen).

De vereniging overlegt regelmatig met Somtoday of er nieuwe onderwerpen voor trainingen zijn die aangeboden kunnen worden aan de leden. Belangrijk criterium hierbij is dat in principe alle leden er gebruik van kunnen maken.

Zodra er meer informatie bekend is over de volgende ronde webinars, wordt dit hier en rechtstreeks aan onze leden gecommuniceerd.