Themamiddag ‘Onderwijsontwikkeling en ondersteuning hiervan‘ op 6 juni 2023

Op 6 juni 2023 is er een themamiddag voor onze leden. Tijdens de themamiddag wordt u bijgepraat over een breed scala aan onderwerpen:

  • Het mentoraat
  • AVG en Informatiebeveiliging
  • Aan- en afwezigheid bij flexibilisering van het onderwijs
  • Europese aanbesteding van het leerlingadministratiesysteem (LAS)
  • Het versterken van de basisvaardigheden
  • Wat is de invloed van AI, zoals Chatbot GBT, op het werk van docenten en administratie en wat betekenen de ontwikkelingen van AI voor Somtoday

De middag start met een plenair gedeelte over informatiebeveiliging en privacy door Job Vos en Hans-Peter Ligthart (SIVON) en Bert Thijs de Jong van Somtoday praat u vervolgens bij over de visie, missie en ondersteuning van onderwijs en onderwijsontwikkeling. Daarna worden er parallel aan elkaar sessies georganiseerd. Alle sessies worden geleid door specialisten op het betreffende vakgebied.

Deze themamiddag is speciaal bedoeld voor functioneel beheerders, kwaliteitsmedewerkers, privacy officers, schoolleiding en iedereen binnen de school die zich bezig houdt met bovenstaande onderwerpen.

De middag start om 13:00 uur en eindigt rond 16:30 uur. Na afloop heeft u de gelegenheid om na te praten bij de borrel.

Voor leden is deze bijeenkomst gratis, niet leden betalen € 50,- per persoon.

U kunt zich hieronder aanmelden. Bij uw aanmelding maakt u tevens de keuze voor de twee sessies die u wilt volgen.