Agenda

De Gebruikersvereniging samenSOM organiseert bijeenkomsten en overleggroepen op verschillende niveaus. Denk hierbij aan bestuursvergaderingen, OOG-vergaderingen, tijdelijke expertpanels, themamiddagen en natuurlijk de Kenniskringen. In de agenda kunt u precies terugvinden wanneer deze vergaderingen en ledenbijeenkomsten zijn.

Bestuursvergadering
WanneerWoensdag 27 maart 2019

Aansluitend aan deze bestuursvergadering vindt tevens strategisch overleg plaats met leverancier Somtoday.

Kenniskring ZW
WanneerDonderdag 28 maart 2019Waar
Farel College
Kastanjelaan 50, 2982 CM RIDDERKERK
Kenniskring VSO
WanneerDonderdag 4 april 2019Waar
Fondo Services
Lorentzstraat 4, 6716 AD Ede
Werkgroep Flexibilisering lestijden
WanneerMaandag 8 april 2019

Het flexibiliseren van lestijden staat binnenkort op de ontwikkelagenda van Somtoday. Voor het maken van de juiste ontwerpkeuzes in Somtoday hiervoor is de expertise van de gebruikers nodig, die in de ...