Agenda

De Gebruikersvereniging samenSOM organiseert bijeenkomsten en overleggroepen op verschillende niveaus. Denk hierbij aan bestuursvergaderingen, OOG-vergaderingen, tijdelijke expertpanels, themamiddagen en natuurlijk de Kenniskringen. In de agenda kunt u precies terugvinden wanneer deze vergaderingen en ledenbijeenkomsten zijn.

Kenniskring NO
WanneerDonderdag 7 december 2023Waar
CS Vincent van Gogh, locatie Salland
Salland 4, 9405 GM, ASSEN
Bestuursvergadering
WanneerDonderdag 25 januari 2024

Bestuursvergadering
WanneerDonderdag 21 maart 2024

Aansluitend aan deze bestuursvergadering vindt tevens strategisch overleg plaats met leverancier Somtoday.

Bestuursvergadering
WanneerDonderdag 23 mei 2024