Agenda

De Gebruikersvereniging samenSOM organiseert bijeenkomsten en overleggroepen op verschillende niveaus. Denk hierbij aan bestuursvergaderingen, OOG-vergaderingen, tijdelijke expertpanels, themamiddagen en natuurlijk de Kenniskringen. In de agenda kunt u precies terugvinden wanneer deze vergaderingen en ledenbijeenkomsten zijn.

Bestuursvergadering
WanneerDonderdag 23 mei 2024

ALV (voorjaar)
WanneerVrijdag 14 juni 2024

Bestuursvergadering
WanneerVrijdag 28 juni 2024

Aansluitend aan deze bestuursvergadering vindt tevens strategisch overleg plaats met leverancier Somtoday.