Agenda

De Gebruikersvereniging samenSOM organiseert bijeenkomsten en overleggroepen op verschillende niveaus. Denk hierbij aan bestuursvergaderingen, OOG-vergaderingen, tijdelijke expertpanels, themamiddagen en natuurlijk de Kenniskringen. In de agenda kunt u precies terugvinden wanneer deze vergaderingen en ledenbijeenkomsten zijn.

Bestuursvergadering
WanneerWoensdag 3 juli 2019

Aansluitend aan deze bestuursvergadering vindt tevens strategisch overleg plaats met leverancier Somtoday.

Expertpanel Doorontwikkelen BRON
WanneerMaandag 16 september 2019

De werkgroep Doorontwikkelen BRON stelt de eisen op waaraan het nieuwe BRON VO moet voldoen.

Expertpanel Brede Vorming
WanneerDonderdag 19 september 2019

Nu meer en meer scholen de leerlingen een plusdocument meegeven aan het einde van de schoolloopbaan, dringen veel vragen zich op. Om die reden start samenSOM een expertpanel op. Samen met een aantal s ...

OOG Vergadering
WanneerDonderdag 26 september 2019

Het OOG vergadert met leverancier Somtoday over actuele ontwikkelingen en brengt advies uit over functionaliteit in Somtoday.