Agenda

De Gebruikersvereniging samenSOM organiseert bijeenkomsten en overleggroepen op verschillende niveaus. Denk hierbij aan bestuursvergaderingen, OOG-vergaderingen, tijdelijke expertpanels, themamiddagen en natuurlijk de Kenniskringen. In de agenda kunt u precies terugvinden wanneer deze vergaderingen en ledenbijeenkomsten zijn.

Bestuursvergadering
WanneerWoensdag 7 juli 2021

Aansluitend aan deze bestuursvergadering vindt tevens strategisch overleg plaats met leverancier Somtoday.

Bestuursvergadering
WanneerDinsdag 28 september 2021

Kenniskring M
WanneerDonderdag 30 september 2021Waar
Microsoft Teams sessie
Kenniskring ZW
WanneerDonderdag 7 oktober 2021Waar
Microsoft Teams sessie