samenSOM is een gebruikersvereniging die de belangen behartigt van de aangesloten scholen

Over samenSOM

icon

Belangenbehartiging

samenSOM voert overleg met Somtoday over ontwikkelingen, eventuele wensen/aanpassingen. Gebruikersgemak voor de scholen en gebruikers staat hierbij centraal. Hiermee behartigt de vereniging het belang van onze leden.

icon

Kennisdeling

samenSOM organiseert regionale Kenniskringen, waarin kennis over het gebruik van Somtoday en ‘best practices’ van de administratieve processen daar omheen wordt gedeeld in direct contact met uw collega’s.

icon

Informatievoorziening

samenSOM faciliteert het online communityplatform, waar leden elkaar helpen met vraagstukken en ideeën. Hierop staan onder andere verslagen van bijeenkomsten en heeft u snel overzicht van recente en voor u interessante onderwerpen.

Lid worden van samenSOM

Het lidmaatschap van samenSOM kost voor het jaar 2019 € 0,65 per leerling. U kunt zich aanmelden via:

Aanmeldformulier

U kunt hier ook meer informatie aanvragen.

De gebruikersvereniging samenSOM is in juni 2012
ontstaan uit een fusie tussen de vereniging
Informatiebeheer Onderwijs (IbO) en de
gebruikersvereniging Vocus (GvV).

IbO is ruim 30 jaar geleden opgericht als gebruikersvereniging voor scholen die Schoolfact 5, en later @VO gebruikten. De GvV is in 2008 ontstaan uit een samenwerking van een aantal scholen die Vocus gebruikten. Daar waar IbO als eigenaar van @VO ook andere verantwoordelijkheden had was de GvV voornamelijk gericht op belangenbehartiging.  Na een korte periode waarin de leden van beide verenigingen hetzelfde pakket gebruikten maar onder andere namen, @VO 3 en Vocus 3, kreeg het pakket in 2011 de nieuwe naam SOM. In het voorjaar van 2012 stapten de laatste @VO scholen over op SOM en kwam een einde aan het @VO tijdperk. In 2014 is het pakket SOM in zijn geheel overgenomen door Topicus.Education en is de pakketnaam gewijzigd van SOM naar Somtoday. samenSOM is nu de grootste gebruikersvereniging voor een leerlinginformatiesysteem in het VO.

De vereniging heeft als doel kennis te delen, vakgenoten te verbinden en samen sterk te staan bij het inbrengen van wensen, ideeën en suggesties richting de leverancier van Somtoday.

In het kort betekent dit dat samenSOM:

 • Overleg voert met Somtoday over ontwikkelingen, eventuele wensen/aanpassingen, en het belang behartigt van onze leden.
 • Kennis deelt over het pakket Somtoday en mogelijk gekoppelde programma’s.
 • Regionale Kenniskringen organiseert. Tijdens de Kenniskringen wordt kennis over het gebruik van Somtoday en ‘best practices’ van de administratieve processen daar omheen gedeeld in direct contact met uw collega’s.
 • Tijdelijke expertpanels voor relevante onderwerpen organiseert.
 • Het online communityplatform faciliteert waar leden elkaar helpen met vraagstukken en ideeën. Hierop staan onder andere verslagen van bijeenkomsten en heeft u snel overzicht van recente en voor u interessante onderwerpen.
 • Themadagen organiseert.

De meeste scholen die Somtoday gebruiken zijn lid, en daar zijn we erg blij mee. Alleen met deze bijdrage houden we onze vereniging sterk en verzilveren we de kwaliteiten waar we in gezamenlijkheid profijt van hebben.

samenSOM bestuur

VoorzitterFridse Mobach
PenningmeesterAnton Bergenhenegouwen
SecretarisLambèrt van Genugten
BestuurslidJaap van den Berg
BestuurslidErik Holtslag
BestuurslidJeroen Kloezen
BestuurslidHenk Veninga

Regio-indeling

Het bestuur van samenSOM is er mede voor om individuele onderwijsinstellingen met raad en daad bij te staan met vragen en problemen. Aan ieder bestuurslid is een regio toegewezen. samenSOM-leden kunnen contact opnemen met ‘hun’ bestuurslid en eventueel een afspraak maken voor persoonlijk contact.

 • Regio Midden: Jaap van den Berg
 • Regio Noordoost: Jeroen Kloezen / Henk Veninga
 • Regio Noordwest: Anton Bergenhenegouwen
 • Regio Oost: Fridse Mobach
 • Regio Zuid: Lambèrt van Genugten
 • Regio Zuidwest: Lambèrt van Genugten
 • PrO en VSO: Anton Bergenhenegouwen

Inzet

Het Algemeen Bestuur van de gebruikersvereniging samenSOM vergadert zes keer per schooljaar. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van Fondo Services, Lorentzstraat 4 te Ede. Aansluitend aan deze vergaderingen vindt strategisch overleg met Topicus.Education plaats.

Het Dagelijks Bestuur van samenSOM vergadert daarnaast ook zes keer per schooljaar. Het DB vergadert telefonisch.

Een bestuurslid van samenSOM heeft de rol van voorzitter tijdens de Kenniskringen. Alle bestuursleden vervullen afwisselend deze rol. Per schooljaar zit een bestuurslid gemiddeld twee kenniskringen voor, welke door heel Nederland worden georganiseerd.

Een bestuurslid van samenSOM heeft, indien nodig, de rol van voorzitter tijdens een expertpanel. Een expertpanel is tijdelijk en kent gemiddeld vier bijeenkomsten waarbij steeds hetzelfde bestuurslid trekker en voorzitter is van het expertpanel. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van Fondo Services, Lorentzstraat 4 te Ede.

samenSOM bestuur vergaderrooster

Bestuursvergadering
Wanneerwoensdag 20 mei 2020

Themamiddag "Eigentijds onderwijs samen met SOM"
Wanneerdonderdag 28 mei 2020

Bestuursvergadering
Wanneerwoensdag 1 juli 2020

Aansluitend aan deze bestuursvergadering vindt tevens strategisch overleg plaats met leverancier Somtoday.