samenSOM is de gebruikersvereniging die de belangen behartigt van de aangesloten scholen

Over samenSOM

icon

Belangenbehartiging

samenSOM voert overleg met Somtoday over ontwikkelingen, eventuele wensen/aanpassingen. Gebruikersgemak voor de scholen en gebruikers staat hierbij centraal. Hiermee behartigt de vereniging het belang van onze leden.

icon

Kennisdeling

samenSOM organiseert regionale Kenniskringen, waarin kennis over het gebruik van Somtoday en ‘best practices’ van de administratieve processen daar omheen wordt gedeeld in direct contact met uw collega’s.

icon

Informatievoorziening

samenSOM faciliteert het online communityplatform, waar leden elkaar helpen met vraagstukken en ideeën. Hierop staan onder andere verslagen van bijeenkomsten en heeft u snel overzicht van recente en voor u interessante onderwerpen.

De gebruikersvereniging samenSOM is in juni 2012
ontstaan uit een fusie tussen de vereniging
Informatiebeheer Onderwijs (IbO) en de
gebruikersvereniging Vocus (GvV).

IbO is ruim 30 jaar geleden opgericht als gebruikersvereniging voor scholen die Schoolfact 5, en later @VO gebruikten. De GvV is in 2008 ontstaan uit een samenwerking van een aantal scholen die Vocus gebruikten. In 2011 werden @VO 3 en Vocus 3 omgedoopt tot SOM. In 2014 is het pakket SOM in zijn geheel overgenomen door Topicus.Education en is de pakketnaam gewijzigd van SOM naar Somtoday.

samenSOM is de grootste gebruikersvereniging voor een leerlinginformatiesysteem in het VO.

De vereniging heeft als doel kennis te delen, vakgenoten te verbinden en samen sterk te staan bij het inbrengen van wensen, ideeën en suggesties richting de leverancier van Somtoday.

In het kort betekent dit dat samenSOM:

  • Overlegt met Somtoday over visie, ontwikkelingen, wensen/aanpassingen en behartigt het belang van onze leden.
  • Kennis deelt over het pakket Somtoday en mogelijk gekoppelde programma’s.
  • Regionale Kenniskringen organiseert. Tijdens de Kenniskringen wordt kennis over het gebruik van Somtoday en ‘best practices’ van de administratieve processen daar omheen gedeeld in direct contact met uw collega’s.
  • Tijdelijke expertpanels organiseert voor relevante onderwerpen zoals brede vorming, individueel roosteren en passend onderwijs. Naar aanleiding hiervan wordt Somtoday doorontwikkeld op deze onderwerpen.
  • Trainingen en webinars (scholing) organiseert én betaalt over actuele zaken zoals roosteren schooljaar 2020-2021 met Zermelo, examens 2020 en nieuwe BRON uitwisseling.
  • Het online communityplatform faciliteert waar leden elkaar helpen met vraagstukken en ideeën. Hierop staan onder andere verslagen van bijeenkomsten en heeft u snel overzicht van recente en voor u interessante onderwerpen.
  • Themadagen organiseert over actuele onderwerpen zoals maatwerk en flexibilisering onderwijs, privacy en learning analytics.

De meeste scholen die Somtoday gebruiken zijn lid, en daar zijn we erg blij mee. Alleen met deze bijdrage houden we onze vereniging sterk en verzilveren we de kwaliteiten waar we in gezamenlijkheid profijt van hebben.

Lid worden van samenSOM

Het lidmaatschap van samenSOM kost voor het jaar 2024 € 0,65 per leerling. Wist u dat de contributie al sinds 2012 niet meer verhoogd is? U kunt zich aanmelden via:

Aanmeldformulier

U kunt hier ook meer informatie aanvragen.

Wat leden zeggen over de vereniging samenSOM en Somtoday

Als je een programma gebruikt dat zo centraal staat in je organisatie dan is een gebruikersvereniging bijna een absolute voorwaarde. Het is de meest directe manier om invloed uit te oefenen op de koers van een programma. Los daarvan zijn alleen al de activiteiten van samenSOM ruim voldoende reden om lid te worden. De kenniskringen en de diverse cursussen die vanuit de vereniging worden georganiseerd zijn waardevol.
Somtoday zelf is een platform dat stabiel is, constant met nieuwe functionaliteiten komt en luistert naar de feedback van klanten. In technische zin zijn er bij de opzet van Somtoday keuzes gemaakt die nog lang mee zullen gaan en dat zorgt voor continuïteit en gelijkmatigheid bij het gebruik.

Chris Hössen – Teamleider IT – Panta Rhei Amstelveen

 

De vereniging samenSOM zet zich in voor een programma dat zich doorontwikkelt en goed aansluit bij de wensen van de gebruikers. CVO Rotterdam is altijd erg betrokken bij Somtoday en vindt het belangrijk om aan de ontwikkeling van Somtoday bij te dragen. Het CVO is daarom actief lid van de vereniging; het CVO heeft meerdere jaren een bestuurslid voor samenSOM geleverd en zelf ben ik al jaren lid van het OOG. Een andere reden om lid van de vereniging te zijn, is het belang dat het CVO hecht aan de bijdrage van samenSOM in de kennisoverdracht tussen de diverse partijen. Voorbeelden hiervan zijn de Kenniskringen, de trainingen die de vereniging mede organiseert en de expertpanels. Pluspunten van Somtoday zijn onder andere de stabiliteit, de continue ontwikkeling en de flexibiliteit in inrichting en rapportagemogelijkheden.

Hans Stoutjesdijk – Applicatiespecialist, Team ICT Strategie en Relatiemanagement –
CVO Shared Service Organisatie Rotterdam – ja.stoutjesdijk@cvo.nl

 

Onze school is lid van samenSOM omdat wij er een absolute meerwaarde in zien om te kunnen spiegelen met andere scholen. Het bijwonen van Kenniskringen is altijd interessant. Het spreken van collega’s van andere scholen en uitwisselen van ideeën en werkwijzen is heel nuttig. Daarnaast heeft onze een school een vertegenwoordiger in het OOG. Het community platform biedt ons de mogelijkheid vragen te stellen, te beantwoorden en discussies te voeren. Zo kom je ook in contact met andere scholen buiten je regio.
De pluspunten van Somtoday zijn: alles is online en via elk device te gebruiken, het gehele LAS is centraal te beheren, voor docenten is er speciale omgeving volgens de workflow van een lesdag, er is een ELO voor leerlingen en ouders en je kunt digitale leermiddelen benaderen zonder extra inloggen en leerlingen en groepen/klassen te synchroniseren.

Jaco van der Molen – Leerlingenbalie, functioneel beheerder Somtoday, dagroostermaker en webmaster
Northgo College Noordwijk – jaco.vandermolen@northgo-college.nl

 

Natuurlijk zijn mensen het belangrijkst in een school.
Maar voor al het werk dat we verzetten is Somtoday inmiddels onmisbaar. Het is de backbone voor het onderwijs, de begeleiding en de financiering.
En natuurlijk zijn we lid van de vereniging samenSOM. samenSOM is Samen-meedenken.
De vereniging stelt uit de scholen een panel samen om samen met Topicus na te denken over verbeteringen in de huidige dan wel nieuwe functionaliteit.
Samen staan we sterk. Om van een mooi pakket een nog mooier pakket te maken.

Angèl Ruyter – Docent en ICT-er -Regius College Schagen

 

 

samenSOM bestuur

VoorzitterGer Reijnders
PenningmeesterDurk van der Wal
SecretarisMarjan Weekhout
BestuurslidMaarten de Veth
BestuurslidSense de Groot

Inzet

Het Algemeen Bestuur van de gebruikersvereniging samenSOM vergadert zes keer per schooljaar. De vergaderingen vinden afwisseling online of live plaats  ten kantore van BizworkX, Galileïlaan 31 te Ede. Aansluitend aan deze vergaderingen vindt strategisch overleg met Topicus.Education plaats.

Het Dagelijks Bestuur van samenSOM vergadert daarnaast ook zes keer per schooljaar. Het DB vergadert online.

Een bestuurslid van samenSOM heeft de rol van voorzitter tijdens de Kenniskringen. Alle bestuursleden vervullen afwisselend deze rol. Per schooljaar zit een bestuurslid gemiddeld twee kenniskringen voor, welke door heel Nederland worden georganiseerd.

Een bestuurslid van samenSOM heeft, indien nodig, de rol van voorzitter tijdens een expertpanel. Een expertpanel is tijdelijk en kent gemiddeld vier bijeenkomsten waarbij steeds hetzelfde bestuurslid trekker en voorzitter is van het expertpanel. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van BizworkX, Galileïlaan 31 te Ede.

samenSOM bestuur vergaderrooster

Bestuursvergadering
Wanneervrijdag 28 juni 2024

Aansluitend aan deze bestuursvergadering vindt tevens strategisch overleg plaats met leverancier Somtoday.

Bestuursvergadering
Wanneervrijdag 20 september 2024

Bestuursvergadering
Wanneerdonderdag 5 december 2024

Bestuursvergadering
Wanneerdonderdag 30 januari 2025

Bestuursvergadering
Wanneerdonderdag 20 maart 2025

Bestuursvergadering
Wanneerdonderdag 22 mei 2025

Bestuursvergadering
Wanneerdonderdag 26 juni 2025