Expertpanels

De gebruikersvereniging samenSOM heeft in overleg met Somtoday BV besloten om expertpanels in het leven te roepen om belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs te verkennen, uit te diepen en te evalueren in relatie tot het schoolinformatiesysteem dat we gebruiken.

Het belang van de vereniging is om op basis van expertise in het veld invloed uit te oefenen op de productontwikkeling. Het belang van de leverancier is om de applicatie goed aan te laten sluiten op de visie en wensen uit het veld en leidt daarmee tot tevredenheid bij de gebruikers.

Actief Expertpanel:  Doorontwikkelen BRON

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkelkalender van Somtoday voor 2018 is de aanpassing voor de nieuwe BRON uitwisseling.

De werkgroep Doorontwikkelen BRON stelt de eisen op waaraan het nieuwe BRON VO moet voldoen. In deze werkgroep zitten VO-scholen die werken met de verschillende leerlingadministratie-systemen, de softwareleveranciers, DUO, de VO-raad, en andere ketenpartners zoals de Onderwijsinspectie. Zij komen vierwekelijks bij elkaar. Eind 2017 is het Programma van Eisen (PvE) gereed. In dit PvE worden de technische specificaties van de koppeling (interface) tussen het LAS en het nieuwe BRON VO beschreven. Naast deze technische specificaties stelt de VO-raad een Programma van Eisen (PvE) Veld op.

Het doel is om de toegevoegde waarde van de veranderingen die Doorontwikkelen BRON VO met zich meebrengen voor de scholen zo groot mogelijk te maken. Daarvoor is het van belang dat de administratieve handelingen die nodig zijn voor de BRON-gerelateerde werkprocessen, optimaal worden ondersteund in Somtoday. Hiervoor stelt de VO-Raad een PvE Veld op.

Hoe wilt u dat de nieuwe BRON uitwisseling in SOMtoday en de registratie van gegevens voor RIO gaan werken in Somtoday? Dit wordt bepaald door het expertpanel Doorontwikkelen BRON.

Actief Expertpanel:  RIO

Met de aanstaande introductie van de Registratie Instellingen en Opleiding (RIO, https://rio-onderwijs.nl) krijgt Somtoday er taken bij. Zo zal Somtoday worden gebruikt voor het gedeeltelijk inrichten van RIO en wordt de informatie uit RIO onder andere gebruikt in de uitwisseling met BRON. In het expertpanel RIO willen we graag samen bepalen welke functionaliteit hiervoor nodig en gewenst is in Somtoday. RIO zal in de toekomst door OCW/DUO worden gebruikt voor erkenning en bekostiging.

Het expertpanel zal 3 tot 5 keer een bijeenkomst hebben.

Actief: Werkgroep Flexibilisering lestijden

De lestijden voor leerlingen en docenten kunnen regelmatig wisselen. Denk bijvoorbeeld aan een sportdag, een verkort lestijdenschema of een werkweek voor een bepaalde afdeling. De roosterapplicaties bepalen nu al de lestijden van de geplande lessen in Somtoday. De lesuren doen er eigenlijk niet meer toe.

Het flexibiliseren van lestijden staat binnenkort op de ontwikkelagenda van Somtoday. Voor het maken van de juiste ontwerpkeuzes in Somtoday hiervoor is de expertise van de gebruikers nodig. Daarom start eind januari een nieuwe werkgroep flexibilisering lestijden. Een greep uit de vraagstukken die tijdens deze werkgroep langs zullen komen zijn:

  • Hoe moeten we omgaan met het huidige lesuren schema in Somtoday?
  • Hoe voert een absentiemedewerker de lesuren in als er per leerling wisselende lestijden zijn?
  • Moet Somtoday volledig over gaan naar kloktijden in plaats van lesuren?
  • Wat als je (tijdelijk) geen rooster importeert?

Deze werkgroep zal ongeveer 3 keer een bijeenkomst hebben.

Vergaderingen Expertpanels