Expertpanels

De gebruikersvereniging samenSOM heeft in overleg met Somtoday BV besloten om expertpanels in het leven te roepen om belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs te verkennen, uit te diepen en te evalueren in relatie tot het schoolinformatiesysteem dat we gebruiken.

Het belang van de vereniging is om op basis van expertise in het veld invloed uit te oefenen op de productontwikkeling. Het belang van de leverancier is om de applicatie goed aan te laten sluiten op de visie en wensen uit het veld en leidt daarmee tot tevredenheid bij de gebruikers.

Op dit moment zijn er geen expertpanels actief. Zodra er weer een actief expertpanel gevormd gaat worden, wordt dit hier aangekondigd en ontvangen de leden een uitnodiging om hieraan mee te doen.

Succesvolle (en afgesloten) expertpanels tot nu toe:

  • Brede vorming (plusdocument & portfolio)
  • Doorontwikkelen BRON
  • ELO 2.0 en leermiddelen
  • Passend Onderwijs
  • RIO
  • Leerlijnen (VSO)
  • Flexibilisering lestijden