Performance en bereikbaarheid Somtoday

Wanneer donderdag 3 september 2020

Somtoday heeft in de zomervakantie de database gemigreerd van Oracle naar Postgres. Dit zorgt er helaas voor dat de bereikbaarheid en performance van Somtoday nu niet goed is en dat alle gebruikers ernstige hinder ondervinden. Een storing komt natuurlijk nooit gelegen, maar tijdens de opstart van het schooljaar wordt de pijn extra hard gevoeld.

Gebruikersvereniging samenSOM is op het hoogste niveau in gesprek met Topicus over de problematiek. Er zal een grondige evaluatie van het plan van aanpak van de database-migratie plaatsvinden. De evaluatie van deze aanpak zal door een externe partij worden uitgevoerd.
De gebruikersvereniging neemt hierin het voortouw.
Daarnaast is de geleden schade en de afhandeling daarvan conform de SLA onderwerp van gesprek. De vereniging draagt zorg voor een collectieve afspraak voor de afhandeling van de schade.

Op dit moment is alle aandacht nodig voor de oplossing van de problemen. Wanneer Somtoday weer naar behoren werkt, is er tijd voor de evaluatie en de afhandeling van de schade.

Er melden zich ook leden bij de VO-raad en SIVON met klachten en het verzoek om de krachten te bundelen. Met beide partijen is afgesproken dat de communicatie met Topicus via de gebruikersvereniging samenSOM loopt. Daarnaast wordt u door Topicus goed op de hoogte gehouden over de voortgang.

De vereniging rekent erop dat de performance problemen snel worden opgelost. We zullen u later informeren over de afhandeling van de schade.