Overeenstemming compensatieregeling en update onafhankelijk onderzoek

Wanneer woensdag 20 januari 2021

De vereniging samenSOM en Somtoday zijn tot overeenstemming gekomen betreffende de compensatieregeling voor de storingen die zijn veroorzaakt door de database migratie in de zomer van 2020.
Alle schoolbesturen ontvangen een compensatie van 6% van de totale jaarlicentiekosten van Somtoday (LAS & ELO) over het jaar 2020. Deze compensatie is op verschillende wijze inwisselbaar. De vaststellingsovereenkomst tussen samenSOM en Somtoday/Topicus kunt u vinden op het communityplatform.


Compensatieregeling

De vereniging en Somtoday hebben besloten dat een uniforme compensatieregeling het meest recht doet aan de situatie. Daarom is de regeling voor alle schoolbesturen gelijk. Het maakt geen verschil of er een standaard overeenkomst met Somtoday is afgesloten of dat er een specifieke overeenkomst afgesloten is. De regio waarin de school zich bevindt maakt ook geen verschil.

De compensatie is in te wisselen voor het afnemen van extra producten en/of diensten van Somtoday, zoals extra modules, extra features, trainingen, webinars en consultancy. De vereniging adviseert de schoolbesturen om voor deze optie te kiezen omdat de compensatie dan direct ten goede komt aan de personen die het meeste last hebben gehad van de verstoringen.
Het is ook mogelijk om de compensatie te verrekenen met de licentiekosten van Somtoday (LAS & ELO) gespreid over het jaar 2021. Deze optie geniet niet de voorkeur omdat hierdoor het ontwikkelbudget voor 2021 met 6% wordt gekort. Dit betekent dat er minder doorontwikkelingen in Somtoday kunnen plaatsvinden dan gewenst.

We hopen dat de schoolbesturen kiezen voor het afnemen van extra producten en/of diensten van Somtoday.

Onafhankelijk onderzoek
De vereniging is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de oorzaken van de verstoringen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ernst & Young IT (EY). Daarnaast zal EY advies uitbrengen over hoe dergelijke verstoringen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Wij zullen onze leden binnenkort informeren over de voortgang van het onafhankelijk onderzoek.