Nieuw bestuurslid en inschrijving Kenniskringen voorjaar geopend

Wanneer woensdag 2 februari 2022

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 24 november 2021 is de heer Ger Reijnders gekozen tot bestuurslid van samenSOM. Hij is directeur shared service organisatie voor CVO Rotterdam. Uiteraard heten wij hem van harte welkom in het bestuur!

De inschrijving van de Kenniskringen in het voorjaar van 2022 zijn gestart. Klik hier voor meer informatie.