Nieuw bestuurslid

Wanneer maandag 17 juni 2024

In de ALV van 14 juni jl. is Sense de Groot van het Tabor College gekozen als bestuurslid. Welkom!

Vanaf de komende ronde Kenniskringen zal hij ook bij de Kenniskring in zijn regio aanwezig zijn.