Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Aanschaf van digitale leermiddelen op basis van ECKiD
  • De nieuwe leerweg, samenvoegen GL en TL
  • Inrichten zorgvierkant en rolverdeling
  • Digitaal in- en uitschrijven