Met op de agenda de volgende onderwerpen:

  • Update variant toetsdossier/PTA
  • Hoe ga je om met combinatiegroepen met leerlingen uit verschillende leerjaren en van verschillende opleidingen in dezelfde lesgroep?

Bovenstaande onderwerpen zijn concept onderwerpen. Het kan gebeuren dat de definitieve agenda door omstandigheden afwijkt.