Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Studiewijzers
  • De nieuwe leerweg, samenvoegen GL en TL
  • Ervaringen met Somtoday Connect
  • Inrichten zorgvierkant en rolverdeling