Aansluitend aan deze bestuursvergadering vindt tevens strategisch overleg plaats met leverancier Somtoday.