Bewaarbeleid, terugblik ALV en update afhandeling storingen Somtoday

Wanneer donderdag 3 december 2020

Hierbij ontvangt u informatie over het bewaarbeleid van gegevens, geven we een terugblik op de ALV en krijgt u een update over de voortgang van de afhandeling van de storingen bij Somtoday.

Bewaarbeleid en opschonen gegevens in Somtoday
Heeft uw bestuur het bewaarbeleid vastgesteld? En heeft uw school al gegevens uit Somtoday verwijderd? Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de AVG.
Voor de scholen die hier nog mee worstelen, stelt de vereniging een model bewaarbeleid ter beschikking. U kunt hierin ook de bewaartermijnen van persoonsgegevens vinden met vermelding van de gegevensset in Somtoday die het betreft. Het model bewaarbeleid is (alleen voor samenSOM leden) te vinden op het communityplatform via https://community.samensom.nl/category/handige_artikelen.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op de digitale ALV van 11 november 2020 is de begroting voor 2021 goedgekeurd. De contributie voor 2021 blijft gelijk aan de voorgaande jaren.
Daarnaast is Jaap van den Berg (Stichting CVO-AV) met algemene stemmen herkozen voor het bestuur van samenSOM voor een tweede periode van vier jaar. Henk Veninga (Hondsrug College) is, volgens het rooster van aftreden, afgetreden.

We zijn nog op zoek naar versterking van het bestuur. U kunt meer informatie vinden over het bestuur op https://samensom.nl/over-samensom/. Bij interesse kunt u een mail sturen aan vereniging@samenSOM.nl.

Dankzij een noodwet rondom elektronisch vergaderen in Corona tijd was de geldigheid van de genomen besluiten in deze ALV in orde. Om in de toekomst elektronisch te kunnen vergaderen en rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen wordt een statutenwijziging voorbereid.

Compensatieregeling
Er wordt hard gewerkt om consensus te krijgen over de compensatieregeling in het kader van de afhandeling van de storingen bij Somtoday. Het Onderwijskantoor (gespecialiseerd in juridische zaken binnen het onderwijs) behartigt onze belangen betreffende de compensatie in het kader van de performance problemen. We hopen u binnenkort te kunnen informeren over de compensatieregeling.