Expertpanel RIO

Wanneer donderdag 28 maart 2019

Met de aanstaande introductie van de Registratie Instellingen en Opleiding (RIO, https://rio-onderwijs.nl) krijgt Somtoday er taken bij. Zo zal Somtoday worden gebruikt voor het gedeeltelijk inrichten van RIO en wordt de informatie uit RIO onder andere gebruikt in de uitwisseling met BRON.
Het expertpanel RIO houdt zich bezig met de schermontwerpen voor Somtoday. Op dit moment vindt de ontwikkeling daarvan plaats. Vervolgens zal het expertpanel de functionaliteit testen.
RIO zal in de toekomst door OCW/DUO worden gebruikt voor erkenning en bekostiging.