Nu meer en meer scholen de leerlingen een plusdocument meegeven aan het einde van de schoolloopbaan, dringen veel vragen zich op. Om die reden start samenSOM een expertpanel op. Samen met een aantal scholen en de leverancier Topicus wordt dit vraagstuk in een aantal bijeenkomsten verkend. De opbrengst van die bijeenkomsten benut Topicus voor de ontwikkeling van het Somtoday landschap in samenwerking met eventuele partners dan wel nieuw te koppelen systemen, zodat scholen het leerlinginformatiesysteem houden dat aansluit bij onze onderwijskundige doelen.