Expertpanels

De gebruikersvereniging samenSOM heeft in overleg met Somtoday BV besloten om expertpanels in het leven te roepen om belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs te verkennen, uit te diepen en te evalueren in relatie tot het schoolinformatiesysteem dat we gebruiken.

Het belang van de vereniging is om op basis van expertise in het veld invloed uit te oefenen op de productontwikkeling. Het belang van de leverancier is om de applicatie goed aan te laten sluiten op de visie en wensen uit het veld en leidt daarmee tot tevredenheid bij de gebruikers.

Actief Expertpanel:  Doorontwikkelen BRON

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkelkalender van Somtoday voor 2018 is de aanpassing voor de nieuwe BRON uitwisseling.

De werkgroep Doorontwikkelen BRON stelt de eisen op waaraan het nieuwe BRON VO moet voldoen. In deze werkgroep zitten VO-scholen die werken met de verschillende leerlingadministratie-systemen, de softwareleveranciers, DUO, de VO-raad, en andere ketenpartners zoals de Onderwijsinspectie. Zij komen vierwekelijks bij elkaar. Eind 2017 is het Programma van Eisen (PvE) gereed. In dit PvE worden de technische specificaties van de koppeling (interface) tussen het LAS en het nieuwe BRON VO beschreven. Naast deze technische specificaties stelt de VO-raad een Programma van Eisen (PvE) Veld op.

Het doel is om de toegevoegde waarde van de veranderingen die Doorontwikkelen BRON VO met zich meebrengen voor de scholen zo groot mogelijk te maken. Daarvoor is het van belang dat de administratieve handelingen die nodig zijn voor de BRON-gerelateerde werkprocessen, optimaal worden ondersteund in Somtoday. Hiervoor stelt de VO-Raad een PvE Veld op.

Hoe wilt u dat de nieuwe BRON uitwisseling in SOMtoday en de registratie van gegevens voor RIO gaan werken in Somtoday? Dit wordt bepaald door het expertpanel Doorontwikkelen BRON.

Expertpanel-leden

Robert FrikCSG Liudger
Brigit LambersStichting Fioretti Teylingen
Henny SappéRoelof van Echten College
Larissa TeutscherCSG Groningen
Wildrik VerwimpStedelijk College Eindhoven
Jeroen KoedootLentiz Onderwijsgroep
Bert SpruijtAlmeerse Scholen Groep (ASG)

Vergaderingen Expertpanels